18°

București

ULTIMA ORA

Locatarii sunt obligaţi să se înscrie în cartea de imobil


Preşedintele Ligii "Habitat", Mihai Mereuţă, a explicat de ce este obligatoriu pentru locatari să se înscrie în cartea de imobil şi ce amenzi riscă dacă nu fac acest lucru.
Cartea de imobil reprezintă documentul de evidenţă în care se înscriu, în condiţiile legii, datele persoanelor care stau în imobilele cu destinaţie de locuinţă. Aceasta se întocmeşte pentru fiecare apartament în parte, cuprinzând informaţii despre numele locatarului, actul de identitate, data mutării în imobil şi felul adresei (n.r. - de domiciliu sau de reşedinţă), domiciliul înscris în actul de identitate şi data plecării din imobil. "Evidenţa locatarilor, prin cartea de imobil, se ţine în cazul imobilelor destinate cazării în comun şi a celor care servesc total sau parţial ca locuinţă", ne-a spus Mihai Mereuţă, preşedintele Ligii Asociaţiilor de Proprietari "Habitat".
Informaţii prezentate, la cerere, poliţiei
Respectiva carte de imobil se întocmeşte şi se actualizează de o persoană desemnată de proprietarul de imobil sau de asociaţia de proprietari. "Responsabilul are obligaţia să înscrie, pe baza actului de identitate, persoanele care domiciliază sau au reşedinţa în imobilul respectiv şi să prezinte cartea de imobil, la cerere, poliţiştilor sau lucrătorilor serviciilor de evidenţă a persoanelor", explică Mereuţă. În cazul asociaţiilor, responsabilul cărţii de imobil este administratorul sau un membru al comitetului executiv. Aflaţi mai multe informaţii pe www.ziarulring.ro.
Pasibili de amenzi
Cei care locuiesc în imobil sunt obligaţi să prezinte actul de identitate responsabilului cărţii de imobil, la solicitarea sa, pentru actualizare, altfel riscă amenzi între 40 şi 80 de lei. Aceleaşi amenzi li se aplică şi celor care îşi schimbă domiciliul şi nu solicită înscrierea în cartea de imobil la noua locuinţă în 15 zile de la mutare. "Persoana care găzduieşte o altă persoană, în mod neîntrerupt, mai mult de 30 de zile, are obligaţia de a anunţa poliţia sau serviciul public de evidenţă a persoanelor de la locul unde este situat imobilul. Nerespectarea acestei prevederi legale se sancţionează cu amendă de la 75 la 150 lei", avertizeză Mereuţă.
Pentru mai multe informaţii, îl puteţi contacta pe preşedintele Ligii "Habitat", Mihai Mereuţă, la numărul de telefon 0744.751.416; fax 021.319.07.99; mail: mihai.mereuta@habitaturban.ro sau la OP 49, CP 21, sector 2, Bucureşti.
Ce trebuie să ştii!
Completarea cărţii de imobil se face în conformitate cu Hotărâre nr. 839 din 28.06.2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil şi cu Ordonanţă de Urgenţă nr. 97 din 14.07.2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. Mai mult, cetăţenii români nu pot avea în acelaşi timp decât un singur domiciliu şi/sau o singură reşedinţă. În cazul în care aceştia deţin mai multe locuinţe, îşi pot stabili domiciliul sau reşedinţa în oricare dintre ele.
Domiciliul persoanei fizice este la adresa la care aceasta declară că are locuinţa principală.
Domiciliul minorului este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte statornic ori, după caz, la reprezentantul său legal sau la persoana fizică ori juridică la care este încredinţat în plasament.
Reşedinţa este adresa la care persoana fizică declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu. Reşedinţa se înscrie în actul de identitate la cererea persoanei fizice care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară. Menţiunea de stabilire a reşedinţei se acordă pentru perioada solicitată, dar nu mai mare de un an, şi are valabilitate pe timpul cât persoana locuieşte în mod efectiv la adresa declarată ca reşedinţă. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni de stabilire a reşedinţei.
"Cartea de imobil se întocmeşte într-un singur exemplar, care se păstrează la responsabilul cărţii de imobil." - Mihai Mereuţă
"Organizarea activităţii de ţinere a evidenţei locatarilor prin cartea de imobil revine Ministerului Afacerilor Interne (MAI), prin unităţile de poliţie." 

Ti-a placut?

33342

afisari