18°

București

ULTIMA ORA

Patriarhul Daniel îşi întoarce faţa către societate: " Activitatea educațională şi filantropică a Bisericii trebuie intensificată"


Ca în fiecare an înaintea Sărbătorilor de Iarnă, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Daniel, le-a adresat tuturor credincioşilor Pastorala de Crăciun. Înaltul prelat îi îndeamnă pe creştini să încerce să-şi regăsească pacea spirituală şi să-şi ajute semenii necăjiţi şi neajutoraţi.
În deschiderea Pastoralei de Crăciun, patriarhul Daniel a explicat semnificaţia naşterii Domnului şi modul cum trebuie înţeleasă, din punct de vedere religios, venirea Mântuitorului. „Sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos are multe înțelesuri duhovnicești, pentru că întruparea sau înomenirea Fiului veşnic al lui Dumnezeu este izvorul multor daruri şi binefaceri pentru omenire. Fiul lui Dumnezeu Cel veşnic viu se face om muritor, pentru a le dărui oamenilor muritori viaţa veșnică. Fiul lui Dumnezeu se face om pentru ca omul să poată deveni Fiul lui Dumnezeu după har (cf. Ioan 1, 12). Pe scurt, înomenirea lui Dumnezeu are ca scop îndumnezeirea omului”, spune Preafericitul Daniel la începutul Pastoralei.
„Planul lui Dumnezeu este binevestit de îngeri la Naşterea Fiului Său”
Plecând de la aceste semnificaţii, patriarhul aduce în discuţie voinţa lui Dumnezeu, al cărui plan a fost să se împace, prin venirea Fiului, cu omenirea decăzută. „Coborârea Fiului lui Dumnezeu Iisus Hristos între oameni este începutul înălţării omului în împărăţia iubirii Preasfintei Treimi. Însă această înălțare a omului are ca bază împăcarea dintre Dumnezeu Cel Sfânt şi omul căzut din legătura cu El prin păcatul neascultării. Planul lui Dumnezeu de împăcare a Sa cu omenirea căzută prin păcatul neascultării este binevestit de îngeri la Naşterea Fiului Său ca om în Bethleem”, a continuat Sfântul Părinte.
Cum este reprezentată simbolistica ortodoxă
Înţelesurile care decurg din evenimentele de acum peste 2.000 de ani de la Bethleem şi obiceiurile Bisericii Ortodoxe, bazate pe simbolistica acestora, le sunt explicate credincioşilor de către părintele Daniel. „Taina Nașterii Domnului Iisus Hristos în Bethleem este reprezentată în chip simbolic şi duhovnicesc în Liturghia euharistică ortodoxă, mai întâi prin rânduiala Proscomidiei, când se pregătesc darurile liturgice (pâine şi vin) care vor fi aduse, la momentul potrivit al Sfintei Liturghii, pe Sfânta Masă din altar pentru a fi sfinţite. Proscomidiarul reprezintă peștera de la Bethleem, iar cruciuliţa care stă pe un suport semisferic, deasupra pâinii de pe Sfântul Disc, este numită «Steaua» care i-a călăuzit pe cei trei magi de la Răsărit”.
Familia şi şcoala, aliate ale Bisericii
Plecând de la aceste învăţăminte, patriarhul Daniel consideră că rolul Bisericii în societate, pe fondul unei lumi tot mai conflictuale, este acela de a aduce pacea socială şi spirituală. „Astăzi, când creşte violența verbală şi fizică în familie, în școală, în societate şi se înmulțesc conflictele militare şi terorismul în multe părţi ale lumii, când mulţi oameni, fiindcă nu mai au pace şi bucurie în suflet, caută fericirea în alcoolism ori în consumul de droguri, iar alţii, ca să scape de depresie şi deznădejde, se sinucid, activitatea educațională, pastorală şi social-filantropică a Bisericii trebuie intensificată. Împreună cu familia, cu școala şi cu alte instituții abilitate, Biserica trebuie să dezvolte şi mai mult o educaţie şi o cultură a păcii spirituale interioare şi a păcii sociale”, susţine întâistătătorul BOR.
Îndemn pentru ajutorarea celor aflaţi în nevoie
În final, Pastorala ne îndeamnă să ne gândim, în zilele de sărbătoare, şi la cei defavorizaţi de soartă. „Darul păcii şi al bucuriei sărbătorii Naşterii Domnului Hristos trebuie împărtășit, prin rugăciune şi daruri spirituale şi materiale, mai ales în aceste zile, copiilor orfani, bătrânilor singuri, oamenilor săraci, familiilor îndoliate şi întristate, bolnavilor şi tuturor celor necăjiţi şi neajutorați. Astfel, pacea şi bucuria îngerilor şi păstorilor de la Bethleem vor lumina sufletele şi chipurile oamenilor care simt că semenii lor cu suflet bun şi generos devin mâinile iubirii milostive a lui Hristos către toţi oamenii defavorizaţi, aflaţi în nevoi sau în dificultate. Cu prilejul sărbătorii Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos şi al Anului Nou 2016, vă adresăm tuturor doriri de sănătate şi mântuire, pace şi bucurie.”, îndeamnă patriarhul.

Ti-a placut?

854

afisari